google-site-verification: google8b84fdc57cf69f37.html
header image

Actievoorwaarden

De volgende actievoorwaarden hebben betrekking op acties waarbij dit expliciet is aangegeven door middel van een link of verwijzing naar deze pagina. 

1. Winacties worden uitgeschreven onder handelsnaam Bakker Klootwijk gevestigd te Capelle a/d IJssel. Op winacties zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing:

2. Deelname aan acties van Bakker Klootwijk is gratis. Deelname vind plaats wanneer de vermelde punten in het sociale media bericht (Facebook, Instagram of LinkedIn) opgevolgd zijn. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Wanneer er een vervolg winactie wordt ingezet vanuit een eerdere winactie, mogen winnaars uit de originele winactie niet nogmaals participeren. 

4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. Winnaars worden op de aangegeven datum in de beschrijving van de winactie benaderd via privé bericht en in de reacties van het oorspronkelijke social media bericht omtrent de winactie in kwestie.
 
9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

11. Prijzen dienen in geval van afhalen bij een winkel binnen een maand na bekendmaking van de uitslag afgehaald te worden in een Bakker Klootwijk winkel.

12. Persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden door Bakker Klootwijk gebruikt voor de winactie en niet verstrekt aan derden.

13. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Bakker Klootwijk.

14. Bakker Klootwijk handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16. Deelnemers die niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden worden uitgesloten van deelname.

17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Bakker Klootwijk, Vlierbaan 2, 2908 LR Capelle aan den IJssel. E-mail: info@klootwijk.com en tel.: 010-458 86 88.