google-site-verification: google8b84fdc57cf69f37.html

Privacy

Bakker Klootwijk B.V.
Vlierbaan 2
2908 LR Capelle a/d IJssel

Bakker Klootwijk B.V. (hierna: Bakker Klootwijk) zet zich in voor de bescherming van uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt, zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u aan ons verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring. Bakker Klootwijk houdt zich daarbij aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hebt u hier vragen over, dan kunt u ons bereiken via info@klootwijk.com of 010 458 86 88.

GEGEVENSVERWERKING DOOR BAKKER KLOOTWIJK

Bakker Klootwijk is de bakker van en voor Rotterdam. In onze moderne bakkerij, gevestigd aan de Vlierbaan in het Hoofdweggebied in Capelle aan den IJssel, wordt in volledig eigen beheer een ruim assortiment aan grootbrood, kleinbrood en banket geproduceerd. Daarnaast is Bakker Klootwijk sinds 1951 uitgegroeid tot een modern en ambachtelijk bakkersbedrijf met een groot aantal verkooppunten in Rotterdam en omstreken. De verzameling van persoonsgegevens vindt plaats met als doel; het verwezenlijken en/of ondersteunen van de bedrijfsactiviteiten van Bakker Klootwijk. Bakker Klootwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling.

DOEL EN GRONDSLAG VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van uw bestelling, om uw sollicitatie te behandelen; om u de gewenste dienst aan te kunnen bieden en/of voor de klantenservice, bijvoorbeeld het beantwoorden van uw vragen.
Bakker Klootwijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn volledig geanonimiseerd en zijn derhalve geen persoonsgegevens. Desgewenst kunnen cookies in de internetbrowser worden uitgeschakeld.

Soort persoonsgegevens Afhankelijk van onze samenwerking vindt u hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Bakker Klootwijk mogelijk kan verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens (woon- of vestigingsadres)
 • Aflever- of bezorgadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoord t.b.v. account
 • CV (sollicitatie)
 • Pasfoto (sollicitatie)
 • Foto en tekst op taart
 • Gegevens over uw activiteit op onze website
 • Bestelhistorie
 • Afleveropties
 • Bankgegevens

Bij het plaatsen van een bestelling wordt u de mogelijkheid geboden een account aan te maken, waardoor u de volgende keer sneller kunt bestellen. U maakt voor het account zelf een wachtwoord aan en deze wordt met een zeer sterkte encryptie opgeslagen op de database van onze server. Als u na een periode van 6 weken niet meer heeft ingelogd, ontvangt u een automatische mail met de mededeling dat uw account binnenkort inactief zal worden. Om dit te voorkomen heeft u de mogelijkheid om opnieuw in te loggen op uw account. Indien u ervoor kiest niet in te loggen wordt uw account 2 weken later verwijderd uit onze database. Bijzondere persoonsgegevens die Bakker Klootwijk verwerkt Bakker Klootwijk verzamelt in principe geen bijzondere persoonsgegevens. De uitzondering hierop is uw pasfoto die gevraagd wordt bij het reageren op een vacature en de foto die u eventueel aanlevert ter bedrukking van een taart.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR BAKKER KLOOTWIJK MET DERDEN

Bakker Klootwijk deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. In andere gevallen verstrekt Bakker Klootwijk uw persoonsgegevens enkel aan derden indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst, om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Bakker Klootwijk blijft eindverantwoordelijke voor deze verwerkingen. Bakker Klootwijk geeft in principe geen persoonsgegevens door vanuit Nederland naar landen buiten de EU. Indien er persoonsgegevens doorgegeven worden naar landen buiten de EU, gebeurt dit enkel naar bedrijven die gecertificeerd zijn, bijvoorbeeld voor het EU-US Privacy Shield.

Bakker Klootwijk is beheerder van een Facebookpagina. Bij iedereen die deze pagina’s bezoekt, ook als u geen Facebookaccount hebt, worden cookies geplaats door Facebook Insights (de analytics van Facebook). In de basis worden enkel anonieme statistieken verzameld door Facebook. De cookies van Facebook blijven 2 jaar actief, tenzij eerder door uzelf gewist.

INFORMATIEOVERDRACHT VIA HET INTERNET

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet, informatie overgedragen in een internationale en digitale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met Bakker Klootwijk te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord. Bakker Klootwijk wijst u erop dat klikken op social media iconen, links of –banners tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd, dan op de website van Bakker Klootwijk. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat Bakker Klootwijk niet verantwoordelijk is voor, en geen zeggenschap heeft over, de gegevensverzameling op deze websites.

BEWAARTERMIJNEN

Bakker Klootwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Contactgegevens via de website/mail (vraag/offerte): maximaal 1 jaar;
 • Klantprofiel (contactgegevens): maximaal 7 jaar of zolang u klant bent;
 • Gegevens websitebezoekers: maximaal 2 jaar;
 • Gegevens met een wettelijke en/of juridische grondslag: maximaal 7 jaar;
 • Gegevens t.b.v. een sollicitatie; maximaal 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure of maximaal 1 jaar met uw toestemming
 • Aangeleverde foto en tekst fototaart: maximaal 8 weken na inactief worden account of zo lang uw account actief blijft.

Het kan zijn dat bepaalde persoonsgegevens langer bewaard worden, bijvoorbeeld in het geval van geschillen of incidenten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakker Klootwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Bakker Klootwijk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klootwijk.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Bakker Klootwijk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE BAKKER KLOOTWIJK UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD

Bakker Klootwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via info@klootwijk.com

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door Bakker Klootwijk worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de privacybescherming van Bakker Klootwijk, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op info@klootwijk.com of ons bellen op 010 458 86 88, om uw vragen en/of opmerkingen voor te leggen aan onze organisatie.